Hvad er Planteavlsnyt ???
Planteavlsnyt er ganske enkelt uvurderlige nyhedsbreve til den danske planteavler – uanset, hvor i landet bedriften ligger.  Det var det første i landet af sin slags og kan derfor nu også rose sig af at være landets mest erfarne produkt. Vores motto har i gennem alle årene været Nytænkning – Rettidighed – Kvalitet. Et motto, som har været med til at sikre den succes, som Planteavlsnyt hurtig fik og stadigvæk har. Planteavlsnyt er med til at optimere din dyrkningsstrategi og sikre at du også er opdateret på en lang række andre områder, som er vigtig for din bedrift.
 
Igennem vækstsæsonen informerer vi fortløbende -  og rettidigt – om aktuelle planteavlsspørgsmål ligesom der gives konkrete løsningsforslag. Nyhedsbreve er en værdifuld støtte, når de rigtige beslutninger skal træffes på den enkelte bedrift. Dit abonnement kan skræddersys så du kun modtager de informationer, som du ønsker – og dermed ikke drukner i uvedkommende informationer. Hvis ikke du dyrker vinterraps, hvorfor så modtage nyhedsbreve for denne afgrøde??
 
Det får du, når du abonnerer på Planteavlsnyt:
Basisabonnement informerer dig om emner af mere overordnet betydning for planteavlen, f.eks EU-støtteordninger, gødningsregler og fagpolitiske tiltag, anvendelse af organisk gødning og møder, kurser og vigtige datoer. I vækstsæsonen får du med VKST i marken et hurtigt overblik over afgrødernes tilstand her og nu og et overblik over hvad vi forventer skal ske den kommende uge. Fra juli til september får du desuden information om alle afgrøder, fx sortsresultater og sortsanbefalinger.

De tilmeldte afgrøder omfatter løbende informationer, tilpasset den aktuelle situation i marken. Informationerne omfatter blandt andet sortsvalg, udsædsmængder, gødningsstrategier samt forslag til bekæmpelse af ukrudt, insekter og svampe. Følgende fagområder kan tilmeldes:
 
Vinterhvede, vårhvede, vinterbyg, vårbyg, rug, havre, ærter, sukkerroer, vinterraps, spinat, afgrødekalkuler og markøkonomi, maskinteknik, frøavl, majs, grovfodergræs og tilskudsordninger

VKST´s Planteavlsberetning udsendes til alle abonnenter, når den foreligger i løbet af november.
 
Pris for en sæson (1. oktober – 30. september)
Basisabonnementet koster 2.100 kr. De afgrødespecifikke informationer koster 400 kr. pr. fagområde. Priserne er excl. moms. Du skal have basisabonnementet for at kunne abonnere på de enkelte fagområder.

Priseksempel:  Basisabonnement  +  vinterhvede, vårbyg, sukkerroer og frøavl 

                            2.100 kr   +  4 x 400 kr                                 =                    3.700 kr 

For kun 4.000 kr kan du få adgang til alle fagområder (svarer til prisen for basisabonnement og 5 fagområder).
 
Betalingsterminer:
Tilmelder du dig i løbet af en abonnementperiode (1/10-30/9) får du naturligvis en tilsvarende rabat på et årsabonnement. 

Tilmelding:
Hvis du er interesseret i at tegne et abonnement på Planteavlsnyt skal du blot sende en mail på adresse abj@vkst.dk og i mailen angive følgende:

  • Navn, adresse, telefonnummer og mailadresse
  • Hvilke arter du ønsker at abonnere på
  • Ønsker du yderligere oplysning er du velkommen til at ringe (5786 5000) eller maile til os (abj@vkst.dk)

 

Venlig hilsen
Planteavlsafdelingen, VKST

Lars Skovgaard Larsen


           Nabo-takster                KornBasen                MaskinBasen                Vkst                Copyright 2020